Una cellula immunitaria (fonte: A. Demas, D. Mankus, M. Bisher, A. Lytton-Jean, G. Alter, S. Bhatia, Koch Institute at MIT, Ragon Institute of MGH, MIT, Harvard)
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
24 luglio, 20:11
Foto.

Una cellula immunitaria (fonte: A. Demas, D. Mankus, M. Bisher, A. Lytton-Jean, G. Alter, S. Bhatia, Koch Institute at MIT, Ragon Institute of MGH, MIT, Harvard)

MULTIMEDIA